Pakketten

Gedurende de typecursus is er veel persoonlijke begeleiding en wordt er contact onderhouden met de ouders/verzorgers. Heeft u als ouder/verzorger vragen en/of opmerkingen dan kunt u te allen tijde contact opnemen door te bellen of langs te komen. De cursus is voor iedereen toegankelijk er is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur:
Het aanleren van typevaardigheid kan snel plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat er voor het aanleren van een goede typevaardigheid elke week geoefend moet worden. De volgende mogelijkheden geven een beeld van de wekelijkse belasting van de cursusduur:

  • Er is 1 keer per 2 weken les, en dat 12 lessen
  • Dagelijks 15-25 minuten oefenen

De inhoud van de cursus is:
Tijdens de typecursus leer je het maken van een brief, een rapportering en een proza met tekstverwerkingsopdracht. Het examen begint en eindigt met een vaardigheidsproef van 10 minuten. Iedere cursist heeft recht op een herkansing.

Lesstof:
Elke cursist krijg een lesboek en een inlogcode voor een online programma. Alle informatie als lestijden, lesdata, huiswerk enzovoort zullen per mail verzonden worden. Gedurende de typecursus wordt verwacht dat de cursist regelmatig thuis oefent. Het oefenen zal ongeveer 3,5 uur per week zijn.

Afmelden les:
Wanneer de cursist door ziekte een les moet missen is het wenselijk dat hij/zij wordt afgemeld. Het is dan vaak mogelijk om de les op een ander tijdstip (vaak ook andere locatie) in te halen. We zullen altijd samen met u zoeken naar een goede oplossing.

Neem contact met ons op
Heeft u interesse in een typecursus pakket? Zijn er specifieke wensen neem dan contact met ons op zodat u het juiste antwoord krijgt, 0572-355959.