Lestijden

De cursus vindt plaats volgens een lesschema wat elke cursist bij aanvang van de cursus krijgt. De lestijden zijn direct na schooltijd, of bij meerdere groepen 15 minuten later. Hierover wordt u geïnformeerd.

Het is mogelijk dat door overmacht, bijvoorbeeld blikseminslag of ziekte van de docent, de cursus verplaatst wordt. Dat kan zijn naar een andere locatie of eventueel naar een ander tijdstip. Dit altijd in overleg met de cursist.

Indien een cursist een keer niet kan, vanwege ziekte of andere omstandigheden, wordt met de docent gekeken naar een oplossing. Het is niet automatisch dat een les ingehaald moet worden.