Betalen

De cursus kost € 269,50. Er geldt een korting van €5,- wanneer het boek van de typecursus reeds in het bezit is van de cursist. De kosten dienen bij inschrijving te worden voldaan. Wanneer wij het inschrijfformulier en cursuskosten van u hebben ontvangen krijgt u een bevestiging dat uw kind aan de cursus kan deelnemen. Het bedrag € 269,50 dient voor aanvang van de cursus te worden betaald zodat een online account kan worden aangemaakt.  Uw kind kan dan vanaf les 1 meedoen en hoeft daardoor geen achterstand op te lopen.

Deze betalingsregeling is nieuw en heeft te maken met mensen die zich wel aanmelden en niet komen opdagen maar daardoor wel een plaats bezet houden waar iemand anders zou kunnen zitten. 

Heeft u hier vragen over dan kunt u altijd contact opnemen.

Het rekeningnummer:
NL 95 RABO 0142944238 t.g.v. M. Tesselhof te Raalte. 

Graag bij de betaling de voor- en achternaam van uw zoon of dochter vermelden met de groep waar deze les heeft. 
Er geldt een korting van €5,- wanneer het boek van de typecursus reeds in het bezit is van de cursist. Gelieve aan te geven bij de betaling of u in het bezit bent van een boek en het nieuwe bedrag van: €264,50 over te maken.

Invorderingskosten:
Bij het in gebreke blijven van betaling komen alle kosten van invordering van achterstallig lesgeld voor rekening van de cursist*, nadat deze door Tesselhof Opleidingen daarvan één keer eerder in kennis is gesteld (* bij minderjarigen de ouders/verzorgers).