Resultaten

Blind typen is een essentiële vaardigheid, die veel tijdbesparing oplevert, wat tijdens studie en werk, maar ook in je vrije tijd, enorme voordelen biedt. Het is daarom van belang dat iedere cursist een zo hoog resultaat haalt wat bij hem/haar past. Bij de cursus typevaardigheid leren kinderen efficiënt blind typen, ontwikkelen een fijnere motoriek, vaste patronen en een goede werkhouding.

Effect van blind typen

  • Het grote voordeel om kinderen te leren blind typen is het gemak voor schoolopdrachten en bij later werk, als typen dagelijks werk wordt.
  • Leerlingen die kunnen typen hoeven niet na te denken of lang te zoeken naar de letters op het toetsenbord. Hierdoor worden de oog-, nek- en schouderspieren zodanig ontlast, dat ze zich beter kunnen concentreren op de inhoud van de vraagstukken.
  • Leerlingen die kunnen typen, werken sneller.
  • Leerlingen die op de juiste manier hebben leren typen, hebben later minder kans op RSI.
  • Docenten binnen het voortgezet onderwijs zien een duidelijk verschil tussen leerlingen die wel en leerlingen die geen goede typecursus hebben gevolgd.

Cijfers
De klassikale typecursus heeft een uitval van 2%, mocht uw kind het niet in een keer halen geven wij de mogelijkheid om deze te herkansen.

Bij het behalen van de typecursus zijn er leerlingen van Tesselhof Opleidingen die maar liefst 350 aanslagen per minuut halen. Een gemiddelde gebruiker van het toetsenbord die niet al te veel typt, kan gedurende korte tijd 100 à 150 aanslagen per minuut halen.

Leerlingen met een diploma van Tesselhof Opleidingen maken minder fouten en typen gemiddeld sneller dan de controlegroep die getest is bij een cursus zonder begeleiding.